«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΣΚΡΑΤΗΣΗΣ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ»

Εγκύκλιος 44/2023 ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ https://drive.google.com/file/d/1nTN-XGkhYakDXikkVFu2mOWQqxbmx9m9/view?usp=sharing

Σχέδιο αιτήσεις για τους κατά τόπου ΕΦΚΑ

Με την εγκύκλιο 44/2023 του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την επιστροφή
εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. Με την παρούσα
εγκύκλιο ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, τις
κατά τόπους Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων
εντάσσεται ο φορέας ή η Υπηρεσία απασχόλησης των δικαιούχων ασφαλισμένων και
των εργοδοτών. Επίσης, αναφέρεται ότι οι Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ θα
αρχειοθετούν τα αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που
αφορούν τους λοιπούς, πλην του κλάδου Κύριας Σύνταξης, κλάδους και για το διάστημα
μετά την 1/1/2020, έως να δοθούν από την Διεύθυνσή μας οι σχετικές οδηγίες.