ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :  Αποστόλης Πυργιώτης

Αντιπρόεδρος:  Μιχάλης Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Πάντος

Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Τσιτενίδης

Γενικός Γραμματέας:  Δημήτριος Γιαννολόπουλος

Αν. Γενικός Γραμματέας:  Ευάγγελος Καραγεώργος

Ταμίας:  Βασίλειος Μπενέκης

Οργανωτικός Γραμματέας:  Ηρακλής Τσόκος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:  Δημήτριος Μπομπότης

Μέλος:  Χρήστος Μπαταλογιάννης

Μέλος: Γεώργιος Γερολουκάς