ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :  Αποστόλης Πυργιώτης

Αντιπρόεδρος:  Γεώργιος Καστανίδης

Αντιπρόεδρος:   Μιχάλης Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος:   Κωνσταντίνος Πάντος

Γενικός Γραμματέας:  Δημήτριος Γιαννολόπουλος

Αν. Γενικός Γραμματέας:  Ευάγγελος Καραγεώργος

Ταμίας:  Βασίλειος Μπενέκης

Οργανωτικός Γραμματέας:  Ευθύμιος Τσιτενίδης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:  Ευάγγελος Κολοκυθάς

Μέλος:  Δημήτρης Μπομπότης

Μέλος:  Ηρακλής Τσόκος