«Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών. Κατάταξη Πυροσβεστών σε μισθολογικά κλιμάκια της Β΄κατηγορίας λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας»

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ https://drive.google.com/file/d/1PlNV3sSmGWdj3xjCn_w_4vMWqKnKwx-B/view?usp=sharing

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ https://drive.google.com/file/d/1sT7Q7KsMeErkJrfx6V9_hicGwh1teGBc/view?usp=sharing

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ https://drive.google.com/file/d/1CrSzzDoQUwh0-y7iCvXj2ao6pk60v8Xu/view?usp=sharing

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ https://drive.google.com/file/d/1O7uDcbkhLR3RXaMPAw_lR10Dos9F4Dhq/view?usp=sharing

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΩ https://drive.google.com/file/d/10jqDmXdDmMN-ifFui9c1JgES5to1ajVp/view?usp=sharing

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ https://drive.google.com/file/d/1NblY8Ub4-xbZKaPX3TYZrUj2ZkE9LGWQ/view?usp=sharing